Menu

Przegląd World Heritage Review

http://whc.unesco.org/en/review/
World Heritage to przegląd kwartalny przygotowywany w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, zawierający szczegółowe artykuły na temat kwestii związanych ze światowym dziedzictwem oraz miejscami wpisanymi na Listę światowego dziedzictwa. Od 1996 roku opublikowano 76 numerów przeglądu.

Zakmnij