Zasoby

WYBRANA BIBLIOGRAFIA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

Baza dokumentów Centrum Światowego Dziedzictwa: http://whc.unesco.org/en/documents/
Oficjalny rejestr – baza dokumentów dostępnych online, zgromadzona przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, która pozwala na uzyskanie informacji  zawartych w raportach Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz Zgromadzenia Ogólnego Państw–Stron Konwencji światowego dziedzictwa.

Zakmnij