Informacje

Atrybut Wartość
Nazwa Pienińska dolina Dunajca
Zgłoszenie 20/03/2006
Koordynaty N48-50 E20-21
Kryteria nn
Nr Ref. 2102

Oś czasu

Mapa obiektu

Pienińska dolina Dunajca

Wyślij wiadomość

Menu obiektu

Pienińska dolina Dunajca

Dolina Dunajca leży na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, położonego w południowej części Polski. Reprezentuje wyjątkowe, unikalne i niezwykle interesujące formacje geologiczne i geomorfologiczne, a także siedliska zagrożonych i rzadkich gatunków flory i fauny. Charakteryzuje się niewielkim wpływem człowieka na istniejący ekosystem, jak również dużą bioróżnorodnością występującą na relatywnie małym obszarze. 

Geologicznie Dolina Dunajca kształtowała się od wczesnego kenozoiku aż do czwartorzędu. Na jej obecny kształt miały wpływ erozja, ruchy tektoniczne oraz powolne wypiętrzanie Pienin. 

Krajobraz przełomu Dunajca posiada szereg szczególnych cech, które odróżniają go wyraźnie od innych obszarów Polski: budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, woda, gleba, mikroklimat, flora, fauna, i ich wzajemne relacje. Podłoże zbudowane z wapienia i dolomitów, jego ukształtowanie i ewolucja stworzyły warunki odpowiednie do rozwoju endemicznej flory i fauny. Z botanicznego punktu widzenia Dolina Dunajca to przykład ewolucji roślinności od epoki lodowcowej aż do czasów współczesnych, gdyż Pieniny nie podlegały zlodowaceniu. Dla zoologów obszar ten ma niezwykłą wartość ze względu na zachowanie wielu ważnych gatunków zwierząt typowych dla fauny Karpat.


link unesco whc: goo.gl/yy2kVk

Zakmnij