Menu

Teksty podstawowe

UNESCO. 1972. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. (Konwencja światowego dziedzictwa).
http://whc.unesco.org/en/conventiontext

Walne Zgromadzenie Państw-Stron Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 2014. Regulamin. WHC-14/GA/1 Wyd. 4 (na dzień 14 listopada 2014 r.)
http://whc.unesco.org/en/ga/

Międzyrządowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 1995. Regulacje finansowe dotyczące Funduszu Światowego Dziedzictwa, Paryż. (WHC/7, sierpień 1995).
http://whc.unesco.org/en/committeerules

Międzyrządowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
2013. Regulamin, WHC-2013/5
http://whc.unesco.org/en/committee

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Teksty podstawowe Konwencja światowego dziedzictwa z 1972 roku (wydanie 2005 r.). Paryż, UNESCO.
http://whc.unesco.org/en/basictexts/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dobra wpisane na Listę światowego dziedzictwa.
http://whc.unesco.org/en/list

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Listy informacyjne.
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/

Zakmnij