Menu

Seria artykułów dotyczących światowego dziedzictwa (World Heritage Papers):

http://whc.unesco.org/en/series/

 

Publikacje

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2002. Zarządzanie ruchem turystycznym w miejscach światowego dziedzictwa: praktyczna instrukcja dla zarządców miejsc światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Instrukcja dotycząca światowego dziedzictwa, 1.)
http://whc.unesco.org/en/series/1/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2002. Inwestowanie w światowego dziedzictwa: dotychczasowe osiągnięcia, ambicje na przyszłość. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 2.)
http://whc.unesco.org/en/series/2/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2003. Okresowa sprawozdawczość – Afryka. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 3.).
http://whc.unesco.org/en/series/3/

Hillary, A., Kokkonen, M. i Max, L. (eds). 2003. Przebieg warsztatów światowego dziedzictwa na temat morskiej różnorodności biologicznej. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 4.)
http://whc.unesco.org/en/series/4/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2003. Identyfikacja i dokumentowanie nowoczesnego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 5.)
http://whc.unesco.org/en/series/5/

Fowler, P. J., (red.), World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002 [Krajobrazy kulturowe światowego dziedzictwa]. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 6.)
http://whc.unesco.org/en/series/6/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2003. Krajobrazy kulturowe: wyzwania konserwacyjne. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 7.)
http://whc.unesco.org/en/series/7/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2003. Zachęcanie młodzieży do działania na rzecz światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 8.)
http://whc.unesco.org/en/series/8/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2004. Partnerstwa na rzecz miast światowego dziedzictwa: kultura jako medium zrównoważonego rozwoju miast. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 9.)
http://whc.unesco.org/en/series/9/

Stovel, H. (red). 2004. Monitorowanie światowego dziedzictwa, Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 10).
http://whc.unesco.org/en/series/10/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2004. Raport okresowy i program regionalny – Kraje arabskie 2000-2003. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 11.)
http://whc.unesco.org/en/series/11/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2004. Status światowego dziedzictwa w regionie Azji i Pacyfiku 2003. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 12.)
http://whc.unesco.org/en/series/12/

de Merode, E., Smeets, R. i Westrik, C. 2004. Łączenie wartości uniwersalnych i lokalnych: zarządzanie światowym dziedzictwem i jego zrównoważona przyszłość. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 13).
http://whc.unesco.org/en/series/13/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Karaibska archeologia i Konwencja światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 14.)
http://whc.unesco.org/en/series/14/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Drewniane skarby Karaibów. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 15.)
http://whc.unesco.org/en/series/15/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Światowe dziedzictwo na 5. Światowym Kongresie Parków IUCN. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 16).
http://whc.unesco.org/en/series/16/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Promowanie i ochrona dziedzictwa kongijskiego. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 17.)
http://whc.unesco.org/en/series/17/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2006. Raport okresowy 2004- Ameryka Łacińska i Karaiby. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 18.)
http://whc.unesco.org/en/series/18/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2006. Amerykańskie fortyfikacje i Konwencja światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 19.)
http://whc.unesco.org/en/series/19/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2006. Raport okresowy i plan działania, Europa 2005-2006. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 20).
http://whc.unesco.org/en/series/20/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Lasy światowego dziedzictwa – doskonalenie działań konserwacyjnych na poziomie krajobrazowym.  Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 21).
http://whc.unesco.org/en/series/21/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Zmiany klimatu a światowe dziedzictwo. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Raporty dotyczące światowego dziedzictwa, 22).
http://whc.unesco.org/en/series/22/

Hockings, M., James, R., Stolton, S., Dudley, N., Mathur, V., Makombo, J., Courrau, J. i Parrish, J. 2008. Zestaw narzędzi "Wzmacnianie naszego dziedzictwa". Ocena efektywności zarządzania miejscami światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 23).
http://whc.unesco.org/en/series/23/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2008. Karaibskie malowidła naskalne. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 24.)
http://whc.unesco.org/en/series/24/

Martin, O. i Piatti, G. (red.). 2009. Światowe dziedzictwo i strefy buforowe, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie światowego dziedzictwa i stref buforowych, Davos, Szwajcaria, 11–14 marca 2008 roku. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 25).
http://whc.unesco.org/en/series/25/

Mitchell, N., Rössler, M. i Tricaud, P-M. (autorzy/redakcja). 2009. Krajobrazy kulturowe światowego dziedzictwa: podręcznik konserwacji i zarządzania. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 26).
http://whc.unesco.org/en/series/26/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2010. Zarządzanie historycznymi miastami. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 27.)
http://whc.unesco.org/en/series/27/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2011. Ku przyszłości morskiego światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 28.)
http://whc.unesco.org/en/series/28/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2011. Ewolucja człowieka: przystosowania, rozproszenie i rozwój społeczny (HEADS). Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 29.)
http://whc.unesco.org/en/series/29/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2011. Jak przystosować się do zmian: stan zachowania lasów światowego dziedzictwa w 2011 roku. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 30.)
http://whc.unesco.org/en/series/30/

Albert, M.-T., Richon, M., Vinals, M.J. i Witcomb, A. (red.). 2012. Rozwój społeczności za sprawą światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 31).
http://whc.unesco.org/en/series/31/

Church, J., Gabrié, C., Macharia, D., Obura, D. 2012. Ocena morskiego światowego dziedzictwa z perspektywy ekosystemowej. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 32.)
http://whc.unesco.org/en/series/32/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2012. HEADS 2: Miejsca pochodzenia człowieka i Konwencja światowego dziedzictwa w Afryce. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 33.)
http://whc.unesco.org/en/series/33/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2012. Światowe dziedzictwo w programie Sea of Islands - Pacific 2009. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 34.)
http://whc.unesco.org/en/series/34/

Dingwall, P., Kawakami, K., Weise, K. 2012. Zrozumieć światowe dziedzictwo Azji i Pacyfiku - drugi cykl sprawozdawczości okresowej 2010-2012. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 35.)
http://whc.unesco.org/en/series/35/

Joffroy, T., Eloundou, L. (red.). 2013. Architektura ziemna w dzisiejszym świecie. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 36.)
http://whc.unesco.org/en/series/36/

Falzon, C., Perry, J. 2014. Przystosowanie miejsc światowego dziedzictwa przyrodniczego do zmian klimatycznych. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 37.)
http://whc.unesco.org/en/series/37/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2014. Ochrona cennych zasobów społeczności wyspiarskich. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 38.)
http://whc.unesco.org/en/series/38/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2014. HEADS 3: Miejsca pochodzenia człowieka i Konwencja światowego dziedzictwa w Azji. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 39.)
http://whc.unesco.org/en/series/39/

Brown, J., Hay-Edie, T. 2014. Angażowanie lokalnych społeczności w zarządzanie światowym dziedzictwem. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Artykuły dotyczące światowego dziedzictwa, 40.)
http://whc.unesco.org/en/series/40/

Zakmnij