Menu

Ochrona prawna

Wytyczne operacyjne wymagają, aby miejsce światowego dziedzictwa "(…)posiadało odpowiedni system ochrony i zarządzania zapewniający jego zachowanie (...)" (par. 78), zaś par. 108 i 109 odnoszą się do aspektów, które powinien uwzględniać system zarządzania. Dlatego też Państwo-Strona ma obowiązek zagwarantowania, aby miejsca światowego dziedzictwa znajdujące się w granicach jego jurysdykcji zostały zachowane dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń poprzez zarówno wprowadzenie instytucji prawnej ochrony, jak i odpowiedzialne, partycypacyjne i zrównoważone zarządzanie.
Zakmnij