Menu

Pliki do pobrania

Poradnik Nominacje 2018-05-25 07:46

Instrukcje źródłowe

Instrukcje źródłowe dotyczące światowego dziedzictwa - Poradniki (ang. Resource Manuals)
http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals/

UNESCO, ICCROM, ICOMOS i IUCN. 2010. Zarządzanie ryzykiem katastrof w kontekście światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.
http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/

UNESCO, ICCROM, ICOMOS i IUCN. 2011. Przygotowywanie wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa.(Wydanie drugie). Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.
http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/

UNESCO, ICCROM, ICOMOS i IUCN. 2012. Zarządzanie światowym dziedzictwem przyrodniczym. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.
http://whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage/

UNESCO, ICCROM, ICOMOS i IUCN. 2013. Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.
http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/

Zakmnij