Galeria

Tagi

Rok

Kulturowego

Europejski

Dziedzictwa

2018

Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Jesteśmy od kilku dni w 2018 roku, więc Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego naprawdę się rozpoczął. 7 grudnia w Mediolanie Komisja Europejska rozpoczęła Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 (EYCH2018), patrz : Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Będzie to niewątpliwie wyzwanie dla wszystkich organizacji zajmujących się dziedzictwem.


Koordynatorem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury (www.mck.krakow.pl). Zapraszamy do wzięcia udziału w serii wyjątkowych wydarzeń i świętowania różnorodności i bogactwa kultury europejskiej.

Organizują Państwo wydarzenie kulturalne, kampanię lub projekt naukowy związany z tematem dziedzictwa? Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o oficjalny patronat ERDK 2018. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie http://erdk2018.pl/pl/patronat-erdk

Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń i Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego można znaleźć na stronie: www.erdk2018.pl


E-FAITH, Europejska Federacja Stowarzyszeń Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego, przygotowuje specjalną kampanię mającą na celu podkreślenie w tym roku dziedzictwa przemysłowego oraz ważną rolę odgrywaną przez wolontariuszy i stowarzyszenia wolontariuszy w ich ratowaniu, interpretowaniu i promowaniu.

Jej celem jest ustanowienie związków i współpracy między stowarzyszeniami dziedzictwa przemysłowego z różnych krajów poprzez partnerstwo, wymianę pomysłów i doświadczeń, wspieranie wspólnych działań i kampanii, patrz: http://industrialheritage.eu/twinning

Główny projekt dotyczy serii tematycznych miesięcy, które powinny angażować obywateli w dziedzictwo przemysłowe w każdym kraju. Podczas każdego z tych miesięcy w całej Europie zostaną wyróżnione konkretne tematy,
- patrz : http://industrialheritage.eu/EYCH2018-theme-months (wersja angielska)

Informacje na temat miesięcy tematycznych są teraz dostępne w języku angielskim i francuskim, ale wkrótce zostaną dodane dodatkowe języki i informacje.

TEMATY MIESIĘCY

Marzec : energia i władza, od młynów po energię jądrową (weekend parowy w dniach 17-18 marca)

Kwiecień : wydobycie, wydobywanie i produkcja metali

Maj : kominy fabryczne

Czerwiec : miasto przemysłowe, od budownictwa robotniczego po usługi miejskie, jak dystrybucja wody i kanały

Lipiec i sierpień : podróże i transport lądem, wodą i powietrzem

Październik : adaptacyjne ponowne wykorzystanie i nowe życie w budynkach przemysłowych.

Możesz dodać swój projekt do jednego z tych miesięcy : otwarte drzwi, zwiedzanie z przewodnikiem, konferencja lub warsztat, wystawa, happening lub pokaz ...Po prostu bądź kreatywny i skup się na swoim przemysłowym dziedzictwie.

Pragniemy przypomnieć, że w przypadku działań organizowanych w ramach tych miesięcy tematycznych można ubiegać się o oficjalną etykietę Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego za pośrednictwem E-FAITH (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego).

Etykietowanie można wykonać:

(1) w przypadku projektów transgranicznych dofinansowywanych przez Komisję Europejską
(2) dla projektów ograniczonych do jednego kraju lub regionu, które są uznawane przez krajowego koordynatora - w Twoim przypadku twoje ministerstwo
(3) w przypadku projektów transgranicznych uznawanych przez jednego z interesariuszy w zakresie ich kompetencji - dla dziedzictwa przemysłowego jest to E-FAITH. Te transgraniczne projekty muszą obejmować co najmniej dwóch (a najlepiej trzech) partnerów w dwóch (trzech) krajach.

Więcej informacji o Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 zostanie również opublikowanych i regularnie aktualizowanych na stronie internetowej www.industrialheritage.eu w zakładce > Europejskie

Zakmnij