Galeria

Pliki do pobrania

OZ - spis treści 2018-05-25 06:08

Tagi

specjalne

wydanie

Zabytków

Ochrona

Ochrona Zabytków - wydanie specjalne

W związku z 41. sesją Komitetu Świtowego Dziedzictwa, która odbyła się w lipcu 2017 roku w Krakowie, został przygotowany polsko-angielski dodatek specjalny do Ochrony Zabytków.

Głównym założeniem dodatku, będącego rozszerzoną wersją "World Heritage Review, Special Issue. Heritage in Poland" jest prezentacja różnorodności zasobu dziedzictwa w Polsce, a także filozofii oraz historii jego ochrony i konserwacji jak również wynikających z tego doświadczeń i osiągnięć, widzianych także z perspektywy społecznej.

Ze względu na wydarzenie, z którego okazji dodatek został wydany rozpoczyna się on przedmowami przedstawicieli UNESCO i Polski. Następnie, opublikowane są artykuły poświęcone dziedzictwu w Polsce, filozofii oraz historii jego ochrony i konserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejne artykuły dotyczą zagadnień konserwatorskich, zarządczych lub edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych dóbr wpisanych na Listę świtowego dziedzictwa z terenu Polski. Stanowiska zaprezentowane przez specjalistów z szeroko rozumianej dziedziny ochrony zabytków są uzupełnione przez zbiór esejów zarządców, opiekunów i mieszkańców miejsc światowego dziedzictwa obrazujących ich zaangażowanie i emocjonalny stosunek do dóbr, z którymi są w różny sposób związani. Na koniec, opublikowany jest artykuł poświęcony znaczeniu dziedzictwa dokumentacyjnego. Nasz kraj odgrywa istotną rolę w kształtowaniu idei programu Pamięć Świata, będąc jednym z jego liderów m. in. ze względu na ilość wpisów.


Dodatek jest do nabycia razem z Ochroną Zabytków

Spis treści - patrz załącznik do pobrania


World Heritage Review to oficjalna publikacja UNESCO wydawana przez Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu. Ukazuje się ona kwartalnie w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Czasopismo to w całości jest poświęcone problematyce światowego dziedzictwa. Oprócz prezentacji dóbr z Listy światowego dziedzictwa przedstawia zawiera ono analizy szerszych zjawisk związanych z ochroną, zarządzaniem i interpretacją dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego na świecie. Wcześniejsze numery poświęcone zostały m. in. dziedzictwu miejskiemu (World Heritage and Urban Heritage), zmianom klimatycznym (Climat change) oraz dziedzictwu Iraku.

W związku z corocznie odbywającą się sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO wydawany jest numer specjalny poświęcony wyłącznie dziedzictwu kraju, w którym odbywa się posiedzenie. Wspomniany numer ma na celu przybliżenie uczestnikom spotkania kultury, historii i dziedzictwa danego państwa. Jest on przygotowywany przez Państwo – Stronę, w ścisłej współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa.

Przy organizacji 41. sesji Komitetu Świtowego Dziedzictwa, która odbyła się w lipcu 2017 roku w Krakowie, nr 84 (lipiec 2017) World Heritage Review, Special Issue jest poświęcony dziedzictwu w Polsce.

Heritage Review, Special Issue. Heritage in Poland on-line: http://whc.unesco.org/en/review/84/

Pozostałe numery dostępne są: http://whc.unesco.org/en/review/

Zakmnij