Galeria

Pliki do pobrania

Tagi

forum zarządców

site managers forum Kraków

Forum Zarządców

W dniach 30 czerwca – 6 lipca, w Krakowie, po raz pierwszy w historii Konwencji Światowego Dziedzictwa odbyło się Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, będące wydarzeniem towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce. Pomysłodawcą i organizatorem Forum był Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy z ICCROM oraz wsparciu Centrum Światowego Dziedzictwa, ICCROM, IUCN i ICOMOS.

Ideą Forum było zjednoczenie przedstawicieli miejsc światowego dziedzictwa z całego świata z tymi, którzy pracują w samym sercu systemu procedur światowego dziedzictwa. Nie ma wątpliwości, że muszą powstać silniejsze „mosty” łączące system procedur światowego dziedzictwa z jego zewnętrznymi wykonawcami, których codzienna praca, polegająca m.in. na ochronie wyjątkowej powszechnej wartości zarządzanego miejsca, jest prawdziwym przykładem wdrażania Konwencji.

Głównymi założeniami Forum były: zrozumienie procesu decyzyjnego Komitetu i jego roli w ochronie światowego dziedzictwa kulturowego, wskazanie roli i miejsca jakie zajmują zarządcy w procesie raportowania okresowego (SoC reports) oraz zrozumienie ich związku z decyzjami Komitetu Światowego Dziedzictwa.

W Forum udział wzięło prawie 100 uczestników z 25 Państw-Stron z całego świata. Spotkanie rozpoczęło się 30 czerwca uroczystą kolacją na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa. Kolejne trzy dni poświęcone były prezentacji przez Centrum Światowego Dziedzictwa, ICCROM, IUCN i ICOMOS systemu światowego dziedzictwa, kluczowych organizacji i ich roli w systemie, monitoringu miejsc światowego dziedzictwa oraz specjalistycznych działań i narzędzi. Także uczestniczący w Forum zarządcy miejsc światowego dziedzictwa z Syrii, Ekwadoru, Polski, Indonezji, Lesotho, Republiki Południowej Afryki i Hondurasu podzielili się własnymi doświadczeniami prezentując ich studia przypadków. Narodowy Instytut Dziedzictwa przedstawił natomiast perspektywę polską, z punktu widzenia zarówno zarządcy miejsc, jaki i krajowego Punktu Kontaktowego, a także członka Komitetu Światowego Dziedzictwa. Następnie zarządcy przez trzy kolejne dni mogli uczestniczyć w sesji plenarnej Komitetu podczas omawiania punktu 7, tj. raportów o stanie zachowania miejsc światowego dziedzictwa (SoC).

Jednym z głównych rezultatów Forum było przygotowanie przez zarządców stanowiska podsumowującego to międzynarodowe spotkanie. Wynikiem ich pracy podczas krótkich warsztatów jest wspólnie wypracowane stanowisko, w którym rozpoznano trzy grupy potrzeb, odnoszące się do: (eko)systemu światowego dziedzictwa, procesów światowego dziedzictwa oraz rozwijania umiejętności i wiedzy eksperckiej (capacity building). Wspomniane stanowisko i ostateczne wnioski przedstawiono podczas uroczystego zakończenia Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, dnia 6 czerwca br.

Zaangażowanie uczestników oraz dyskusja jaka towarzyszyła prezentacji stanowiska  jednoznacznie wskazują na potrzebę kontynuacji spotkań zarządców miejsc światowego dziedzictwa, organizowanych  w połączeniu z corocznymi sesjami Komitetu Światowego Dziedzictwa. Powiązanie spotkania z sesją Komitetu stawia tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za ochronę miejsc światowego dziedzictwa w centrum uwagi i tworzy niepowtarzalną okazję, aby ich głos został usłyszany na poziomie systemu światowego dziedzictwa. Coroczne spotkania zarządców miejsc światowego dziedzictwa, organizacji doradczych i członków Komitetu wokół problemów związanych z ochroną światowego dziedzictwa z pewnością wzmocnią poczucie zarówno odpowiedzialności, jak i więzi – poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za światowe dziedzictwo.


Stanowisko Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa

więcej zdjęć : Flickr Site Managers Froum

Zakmnij