Tagi

41 sesja

Kraków

Komitet Światowego Dziedzictwa

Polska

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkanie 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa dotyczące ogólnej polityki i zasad realizacji zapisów Konwencji z 1972 r. W roli obserwatorów, uczestniczą w niej również delegacje z ponad 170 Państw-Stron Konwencji światowego dziedzictwa - ze wszystkich kontynentów oraz zarejestrowani przedstawiciele organizacji pozarządowych. Możliwość uczestnictwa w sesji jest ograniczona, gdyż obrady Komitetu mają charakter zamknięty.

Przedmiotem spotkania, podobnie jak w ubiegłych latach, będą decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr na Listę światowego dziedzictwa, przegląd i ocena stanu zachowania obiektów na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu oraz dyskusje nad problematyką ochrony światowego dziedzictwa. Komitet będzie obradował między innymi nad decyzją o wpisaniu na Listę światowego dziedzictwa kandydatury z Polski: Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. (Chodzi m.in. o Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga). Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, będzie to 15 obiekt w Polsce na Liście światowego dziedzictwa. Członkowie polskiej delegacji są wyłączeni z podejmowania decyzji w sprawie polskiego wniosku.

Polska (jako kraj członek Komitetu) jest gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa i przewodniczy obradom Komitetu. Przewodniczącym 41. sesji jest prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury. Organizatorem sesji z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z MSZ, MSWiA oraz władzami miasta Kraków.

W imieniu MKiDN organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa - w NID powstał specjalny Zespół zadaniowy ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

41. sesja odbędzie się w dniach 2-12 lipca w Krakowie. Uroczyste otwarcie sesji odbędzie się 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu. Uroczyste zakończenie sesji odbędzie się 12 lipca w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Na miejsce obrad wybrano Centrum Kongresowe ICE Kraków, jeden z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni będą miały miejsce wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym z różnych stron świata.

Program 41. sesji obejmuje obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe (szczegółowy program będzie znany w maju):

  • Forum Młodych Profesjonalistów
  • - pod hasłem: "Memory: Lost and Recovered Heritage". Odbędzie się w dniach 25.06.2017 – 4.07.2017 (w Warszawie i w Krakowie). Głównym celem Forum jest porównanie dwóch historycznych centrów największych miast Polski – Warszawy i Krakowa jako przykładów destrukcji i trwania dziedzictwa. Uczestnicy to młodzi eksperci z całego świata, (22-32 lata), zainteresowani tematyką światowego dziedzictwa będą wymieniać dyskutować na następujące tematy: Pamięć i tożsamość, konserwacja i renowacja dziedzictwa, granice rekonstrukcji,  zarządzanie dziedzictwem.
  •  
  • Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa
  • - organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO. Odbędzie się w dniach 30.06.2017 – 6.07.2017 (w Krakowie). Gospodarzem jest Prezydent Miasta Krakowa / Miasto Kraków. Przewidziane dla maksymalnie 100 uczestników, wybranych spośród zarządców miejsc światowego dziedzictwa, dla których zostały przygotowane raporty o stanie zachowania do przedstawienia podczas 41. sesji do decyzji Komitetowi Światowego Dziedzictwa.
  •  
  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
  • - organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO Odbędzie się 5.07.2017 (w Krakowie). Jest to spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej 41. sesji w Krakowie: 41whckrakow2017.pl oraz stronie WHC: whc.unesco.org/en/sessions/41com/

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

Zakmnij