Pliki do pobrania

Program 2019-12-02 07:22

Tagi

Kalwaria

Miejsca światowego dziedzictwa w Polsce

Zarządzanie

Spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 25-27 listopada br., w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa pn. „Światowe dziedzictwo – ochrona, interpretacja, użytkowanie”, połączone z uroczystościami 20. rocznicy wpisu manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Organizatorami był Zespół ds. światowego dziedzictwa z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz klasztor oo. Bernardynów.

Miejsce spotkania, założenie pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, w naturalny sposób ukierunkowało tematykę obrad, która skupiała się szczególnie na dziedzictwie sakralnym. Wśród miejsc światowego dziedzictwa UNESCO istnieje wiele różnych miejsc kultu religijnego i świętych, reprezentujących różne kultury i tradycje świata. Około 20 procent dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa ma bezpośredni czy pośredni związek z religiami lub duchowością. W Polsce cztery z szesnastu miejsc reprezentują dziedzictwo sakralne: Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy (wpis z 1999 r.), Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001), Kościoły drewniane południowej Małopolski (2003) i Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (2013).

Spotkania opiekunów miejsc światowego dziedzictwa są jednym z zadań realizowanych od lat przez Zespół ds. światowego dziedzictwa w NID. Mają one na celu zapoznanie opiekunów i zarządców polskich miejsc oraz służby konserwatorskie z tematyką światowego dziedzictwa, a także stanowią platformę do wymiany doświadczeń. Podczas spotkania w Kalwarii Zebrzydowskiej wprowadzono w tematykę światowego dziedzictwa, a także zwrócono uwagę na oczekiwania, zobowiązania i konsekwencje związane z wpisem na Listę światowego dziedzictwa. Prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska opowiedziała o procesie przygotowywania wniosku nominacyjnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa. Zarządcy polskich miejsc zaprezentowali jak wygląda ochrona i zarządzanie miejscami z ich perspektywy: założenie pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawił dr Konrad Grzegorz Cholewa Kustosz Sanktuarium; o dziedzictwie kulturowym w Lipnicy Murowanej, w tym kościele pw. św. Leonarda opowiedział ks. proboszcz Mariusz Jachymczak;  dawną cerkiew w Kwiatoniu przedstawił ks. proboszcz Wiesław Czaja; natomiast ks. Andrzej Rusak zaprezentował dziedzictwo sakralne Sandomierza z perspektywy Diecezjalnego Konserwatora Zabytków.

W spotkaniu wzięli też udział goście z zagranicy: dr Hae Un Rii z Korei, Prezydent ICOMOS PRERICONaukowego komitetu ds. miejsc religii i rytuałów, która przedstawiła program UNESCO „Światowe dziedzictwo o znaczeniu religijnym” oraz dziedzictwo koreańskie, Manana Vardzelashvili reprezentująca Krajową Agencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Gruzji, która opowiedziała o zarządzaniu dobrem światowego dziedzictwa o znaczeniu religijnym – Mtskheta.

W ramach spotkania odbyło się także zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej Anielskiej oraz parku pielgrzymkowego. Uroczystościom jubileuszu 20-lecia wpisu dobra w Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę towarzyszyła msza św. oraz koncert muzyki klasycznej.

Zakmnij