Pliki do pobrania

Tagi

World

Heritage

konferencja

Recovery

Challenges

Konferencja Odbudowa światowego dziedzictwa – wyzwania. Międzynarodowa konferencja poświęcona rekonstrukcji, 6-8 maja 2018 r.

Konferencja „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się w dniach 6-8 maja br. w Warszawie, z udziałem światowej klasy ekspertów m.in. z ICOMOS, ICCROM i UNESCO zgromadziła ponad 200 gości z około 30 państw, reprezentujących wszystkie regiony świata.

Zwieńczeniem tego międzynarodowego spotkania, było przyjęcie 8 maja 2018 r. Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury. W dokumencie odwołano się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej. W uznaniu dla heroizmu i poświęcenia polskiego społeczeństwa, które pełne determinacji odbudowało stolicę, historyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r. Rekomendacja zawiera zasady postępowania, jakimi należy kierować się w procesie odbudowy miast czy rekonstrukcji zniszczonych obiektów czy zespołów zabytkowych. Dotyczą przede wszystkim samego procesu odbudowy tkanki miejskiej czy rekonstrukcji zniszczonych zabytków. 

Eksperci zwrócili między innymi uwagę na konieczność:
•    uwzględnienia potrzeb lokalnej społeczności, które doświadczyły traumy utraty swojego dziedzictwa, historii i tożsamości, a także podjęcia działań, pozwalających na odzyskiwanie przez nią pamięci, tożsamości oraz umożliwienia pojednania; 
•    gromadzenia i analizowania dokumentacji z okresu przed zniszczeniem, a w trakcie odbudowy tworzenia na bieżąco dokumentacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii; 
•    planowania długoterminowej strategii odbudowy historycznego krajobrazu miejskiego na wielu płaszczyznach. 

Rekomendacja Warszawska zostanie zaprezentowana Komitetowi Światowego Dziedzictwa podczas 42. sesji, która odbędzie się w dniach 24.06-07.07 br. w Bahrajnie.


Spot konferecji : youtube.com/watch?v=WKu3GlzyQGA
Program konferencji : http://whrecovery2018.pl/wp-content/uploads/2018/04/program.pdf
Więcej informacji o konferencji: http://whrecovery2018.pl/informacje-o-konferencji/

 

Zakmnij