Tagi

World

Heritage

Oral

Zapisy

Archives

Ustne

Convention

Oral Archives of the World Heritage Convention

Pod przewodnictwem Canada Research Chair on Built Heritage Uniwersytetu w Montrealu międzynarodowy zespół naukowców przeprowadza wywiady z pionierami światowego dziedzictwa, aby uchwycić wspomnienia ważnych momentów w historii Konwencji UNESCO. Rozpoczęta w 2006 roku inicjatywa wpisuje się w projekt UNESCO, który świętował 60. rocznicę powstania UNESCO. Projekt Oral Archives rejestruje cenne świadectwo osób blisko związanych z tworzeniem i wdrażaniem Konwencji. Ich wspomnienia i poglądy znacznie wzbogaciły książkę Christiny Cameron i Mechtild Rössler – “Many  Voices, One Vision: Early Years of the World Heritage Convention” (Ashgate / Routledge, 2013).

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na stronę Uniwersytetu w Montrealu:

/oral-archives-of-the-world-heritage-convention

gdzie można odsłuchać poszczególne „kapsuły czasu” z przeprowadzonych wywiadów.

Zakmnij