Galeria

Pliki do pobrania

Poradnik Zarządzanie 2018-06-05 07:27

Tagi

zarządzanie

poradnik

Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym

Tłumaczenie poradnika: "Managing Cultural World Heritage", wydanego w ramach serii World Heirtage Resource Manual

"Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym to polskie wydanie publikacji UNESCO z serii Poradników światowego dziedzictwa. Publikacja ta ma pomóc w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o międzynarodowym znaczeniu, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powszechnie uznana, wyjątkowa wartość miejsc światowego dziedzictwa powoduje, że koncentrują one uwagę społeczeństw, profesjonalistów i polityków na całym świecie. Wokół nich lub na ich przykładzie toczy się dyskusja na temat skutecznych metod ochrony spuścizny przeszłości, dostarczająca nam bezcennych doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. W publikacji została wykorzystana wiedza i doświadczenia eksperckich organizacji ICCROM, ICOMOS, IUCN oraz UNESCO, a w szczególności Centrum Światowego Dziedzictwa. Jednak poradnik przekazywany dziś w Państwa ręce to przede wszystkim podsumowanie doświadczeń i przemyśleń zespołu praktyków, od lat zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Oprócz zebranej i uporządkowanej wiedzy na temat zarządzania dziedzictwem zawiera on także autorską propozycję analizy podstawowego systemu zarządzania wybranym obszarem dziedzictwa pod kątem zidentyfikowania jego zasadniczych problemów i potrzeb.

Konwencja światowego dziedzictwa nakłada na państwo będące jej sygnatariuszem obowiązek „ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i przekazania przyszłym pokoleniom” dziedzictwa posiadającego wyjątkowe znaczenie dla świata, a znajdującego się na jego terytorium. Polska wersja językowa poradnika została przygotowana przez Ośrodek światowego dziedzictwa funkcjonujący w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zadaniem Ośrodka, który pełni funkcję punktu kontaktowego ds. światowego dziedzictwa w Polsce, jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i opieki nad dobrami światowego dziedzictwa poprzez ścisłą, wielopodmiotową współpracę. Jednym z priorytetów Ośrodka jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy na temat Konwencji światowego dziedzictwa oraz ochrony dziedzictwa o wyjątkowej powszechnej wartości.

Dziedzictwo, czy to kulturowe czy przyrodnicze, w niezwykle dynamicznie zmieniającym się dziś środowisku wymaga ciągłej troski i nieustannego zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji demokratycznego społeczeństwa – od władzy centralnej do obywatela. Skuteczność działań zależy w dużej mierze od właściwego rozpoznania sytuacji, określenia kierunku i jasnego zdefiniowania celów. Te natomiast, jeśli mają prowadzić do świadomie ukierunkowanego gospodarowania zasobami naszego różnorodnego w charakterze dziedzictwa wymagają stworzenia systemu współpracy i ciągłego dostosowywania do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Można bez wielkiej przesady powiedzieć, że odpowiedzialne zarządzanie dziedzictwem to swego rodzaju sprawdzian naszych umiejętności włączania w działania na rzecz jego ochrony i racjonalnego wykorzystania różnych osób, organizacji czy instytucji oraz wykorzystywania własnych i cudzych doświadczeń z wielu dziedzin funkcjonowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że przekazywany dziś przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ręce polskich czytelników, bogato ilustrowany przykładami pochodzącymi z różnych regionów świata, poradnik Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym, okaże się inspirujący i pomocny w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w trosce o zachowanie dla nas i naszych dzieci bezcennej spuścizny przodków."

Przedmowa do polskiego wydania poradnika
Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Zakmnij