Informacje

Atrybut Wartość
Nazwa Powroźnik
Koordynaty N49 22 11.00 E20 57 1.51
Wpis 2013
Kryteria iii, iv
Pow. dobra 0.71 ha
Pow. strefy buforowej 1.1 ha
Typ Seryjne, wielokrajowe
Nr Ref. 1424-009

Oś czasu

Powroźnik

Wyślij wiadomość

Menu obiektu

Cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki par. pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (Polska)

Cerkiew z początków XVII w., przebudowana na początku XIX w. (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła), trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. W całości kryta gontem. W zakrystii zachowana została unikatowa polichromia figuralna z 1637 r. przedstawiającą sceny ze Starego i Nowego Testamentu. We wnętrzu cenne dekoracje z XVIII -XIX w.: barokowy ikonostas (XVII w.), ołtarz główny z ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem (XVII w.), barokowy ołtarz boczny, rokokowa ambona z 1700 r., ikony z XVII-XIX w. Jest to najstarsza cerkiew w stylu zachodniołemkowskim. Cerkiew stanowi wyjątkowy przykład translokacji drewnianego budynku. W 1813 r. ze względu na powodzie, które występowały w poprzedniej lokalizacji, konstrukcja została przeniesiona przy zachowaniu oryginalnej struktury.

Zakmnij