Informacje

Atrybut Wartość
Nazwa Owczary
Koordynaty N49 35 19.00 E21 11 28.00
Wpis 2013
Kryteria iii, iv
Pow. dobra 0.38 ha
Pow. strefy buforowej 2.87 ha
Typ Seryjne, wielokrajowe
Nr Ref. 1424-007

Oś czasu

Owczary

Wyślij wiadomość

Menu obiektu

Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach (Polska)

Cerkiew parafialna z 1653 r. (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki), trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Obiekt przebudowywany w XVIII i XIX w. Ściany i dachy kryte gontem, wieże i hełm kryte blachą. Portal zachodni z nadprożem wyciętym w tzw. ośli grzbiet i z wyrytą datą budowy. Nawę i sanktuarium nakrywają kopuły namiotowe. Kompletne dekoracje wnętrz z XVII-XIX w.: barokowy ikonostas, barokowe ołtarze boczne z ikonami Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja. Ściany pokrywają polichromie z XIX i 1. poł. XX w. Cerkiew wraz z otoczonym kamiennym ogrodzeniem dziedzińcem i ceglaną dzwonnicą jest przykładem autentycznej struktury zespołu cerkiewnego. Działania konserwatorskie w tej świątyni zostały wyróżnione międzynarodową nagrodą Europa Nostra. Doskonale zachowana cerkiew reprezentująca typ zachodniołemkowski.

Zakmnij