Informacje

Atrybut Wartość
Nazwa Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym
Zgłoszenie 29/01/2015
Koordynaty N49 06 E22 39
Kryteria ix
Nr Ref. 6018
Typ wielokrajowe

Oś czasu

Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Wyślij wiadomość

Menu obiektu

W 2007 roku na Listę Światowego Dziedzictwa zostały wpisane Pierwotne karpackie lasy bukowe z terenu Słowacji i Ukrainy, w 2011 r wpis ten rozszerzono o lasy bukowe z obszaru Niemiec. W 2015 r. na Listę informacyjną zgłoszono rozszerzenie tego dobra o kolejne komponenty z: Polski, Austrii, Albanii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii, Włoch i Ukrainy. 

Jest to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie wpisu prezentującego w sposób przekrojowy europejskie lasy bukowe. Docelowo dobro to ma składać się z 33 części w 13 krajach. 

Części składowe przygotowywanego wniosku nominacyjnego stanowią wyjątkowy przykład niezakłóconego, kompleksu lasów umiarkowanych i ich polodowcowej ekspansji. Wykazują one najbardziej kompletne i wszechstronne ekologiczne zasoby oraz procesy jednorodnych i mieszanych drzewostanów europejskich buków w wielu różnych warunkach środowiskowych. Zawierają one bezcenne zasoby genowe buka i wielu gatunków powiązanych występujących wspólnie z bukiem w siedliskach leśnych. 

Z obszaru Polski został zgłoszony las bukowy o charakterze pierwotnym występujący w zachodnich Bieszczadach, na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W jego skład wchodzą cztery główne kompleksy: Dolina Tworylczyka w najbardziej północnej części Parku, Dolina Hylaty w północno-zachodniej, Pasmo Graniczne i Dolina Górnej Solinki w południowo-zachodniej części parku oraz Dolina Wołosatki w południowo-wschodniej części. Obszar ten znajduje się na wysokości 700 – 1260 metrów nad poziomem morza i zlokalizowany jest w zimnej strefie klimatu umiarkowanego. 

Ochrona lasów bukowych o pierwotnym charakterze na terenie Bieszczad, rozpoczęła się od ustanowienia w 1958 r. pierwszego przyrodniczego rezerwatu „U źródeł Solinki i Wetliny”. W 1973 r. powołano Bieszczadzki Park Narodowy. Powstały w 1981 r. rezerwat „Puszczy Bukowej nad Sanem” w 1991 r został włączony w obręb parku narodowego.


link unesco whc: goo.gl/WteU09

Zakmnij