Informacje

Atrybut Wartość
Nazwa Brunary Wyżne
Koordynaty N49 32 2.00 E21 1 56.00
Wpis 2013
Kryteria iii, iv
Pow. dobra 0.32 ha
Pow. strefy buforowej 3.36 ha
Typ Seryjne, wielokrajowe
Nr Ref. 1424-001

Oś czasu

Brunary Wyżne

Wyślij wiadomość

Menu obiektu

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (Polska)

Cerkiew parafialna z 1797 r. (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. NMP Wniebowziętej) trójdzielna, o konstrukcji zrębowej. Budowla zachowała najważniejsze cechy cerkwi zachodniołemkowskiej. Dachy zwieńczone kopułami cebulastymi ze ślepymi latarniami. We wnętrzu polichromie o rokokowo klasycystycznych motywach architektonicznych oraz roślinnych z 1898 r. Zachowały się także fragmenty starszej barokowej polichromii z końca XVIII w. Barokowy ikonostas z XVIII w. przemalowany został w czasie remontu w 1831 r. W nawie trzy ołtarze boczne z 2. poł. XVIII w. − barokowy z ikoną Pieta, barokowy z ikoną Przemienienia Pańskiego, trzeci, rokokowy z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Zachowała się także ambona z malowanymi postaciami ewangelistów (XVIII w.) oraz ikony z XVIII i XIX w.

Zakmnij