Pliki do pobrania

Tagi

Dołącz do kampanii Wolontariusze Światowego Dziedzictwa 2020

Wspieranie zaangażowania młodzieży na rzecz światowego dziedzictwa

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu gorąco zaprasza do projektów dla Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa 2020 (WHV – World Heritage Volunteers). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych organizacji i instytucji. W ramach inicjatywy oferowana jest nowa możliwość ubiegania się o wolontariat nie tylko w cyklu rocznym, ale także dwuletnim, w celu wspierania i zachęcania do zaangażowania na rzecz światowego dziedzictwa UNESCO.

Czym jest Inicjatywa Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa?

Inicjatywa Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa (WHV) została zainicjowana w 2008 roku, aby zachęcić młodych ludzi do podjęcia konkretnych działań i odegrania aktywnej roli w ochronie, konserwacji i promocji miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. Polega ona na zakładaniu obozów działań w terenie (action camps), organizowanych przez organizacje lub instytucje młodzieżowe we współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami i partnerami, którzy wspólnie pracują na rzecz ochrony miejsc światowego dziedzictwa. Inicjatywa mobilizuje wolontariuszy krajowych i międzynarodowych poprzez praktyczne i podnoszące świadomość działania na rzecz ochrony naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach Programu Edukacyjnego Światowego Dziedzictwa UNESCO inicjatywą kieruje Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO (WHC) w Paryżu, we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym ds. Wolontariatu Międzynarodowego (CCIVS), Wolontariuszami Dziedzictwa Europejskiego (oddziału Domów Otwartych) oraz programu Lepszy świat.

Więcej informacji o kampanii na stronie : unesco news


Dołącz do kampanii

Aby wzmocnić zaangażowanie na rzecz światowego dziedzictwa, Centrum Światowego Dziedzictwa zaprasza wszystkie organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe, instytucje i władze publiczne, które chcą zaangażować młodych ludzi w ochronę światowego dziedzictwa poprzez realizację obozów działań w miejscach światowego dziedzictwa w 2020 roku.

Informacje o inicjatywie: (.pdf)

Jak złożyć wniosek?

Aby zaangażować się lub odnowić swoje zobowiązanie do ochrony i zachowania światowego dziedzictwa poprzez dobrowolne działania i edukację proszę wypełnić wniosek online

Jeśli pojawią się trudności z dostępem do formularza online, należy pobrać formularz wniosku i wypełniony wysłać na adres info@heritagevolunteers.eu, z kopią do Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu i.yousfi@unesco.org.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 19 stycznia 2020 roku.

Zakmnij