Światowe dziedzictwo UNESCO w Polsce

Ze względu na zmiany i zniszczenia, jakie niesie ewolucja społeczna i gospodarcza uznano, że dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest coraz bardziej zagrożone. W celu zapobieżenia tej tendencji opracowano Konwencję w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, która została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikowała konwencję w 1976 r., jako jedno z pierwszych państw. Konwencja jest umową międzynarodową określającą obowiązki Państw–Stron oraz instrumentem współpracy międzynarodowej. Do czerwca 2016 roku, Konwencję światowego dziedzictwa przyjęły lub ratyfikowały 192 państwa - w tym Polska, w związku z tym jest to umowa międzynarodowa o globalnym zasięgu i jednocześnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw UNESCO.

W ramach Konwencji tworzona jest Lista światowego dziedzictwa. Jest to lista otwarta, aktualizowana każdego roku. Wniosek o wpis na listę składa państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce. Decyzję o wpisie podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii ICOMOS lub/i IUCN. Na liście znajdują się zarówno zabytki architektury i urbanistyki, jak i pomniki przyrody lub formacje geologiczne i ekosystemy, a także krajobrazy kulturowe – wspólne dzieła człowieka i przyrody.

Obecnie (stan na wrzesień 2018 r.) na Liście światowego dziedzictwa znajduje się 1092 obiekty w 167 państwach–stronach Konwencji z 1972 r., w tym 845 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 209 przyrodniczego (P) i 38 mieszanych (K, P). 37 obiekty listy to miejsca transgraniczne. 54 obiektów znajduje się na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu. W całej histori listy usunięto z niej 2 miejsca.

Informacje ogólne

Podstawowe informacje na temat organizacji i działania "systemu światowego dziedzictwa". Dziedzictwo jest świadectwem przeszłości, tym z czym żyjemy dzisiaj i tym co mamy przekazać następnym pokoleniom. Nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to niezastąpione źródła życia i inspiracji. UNESCO wspiera identyfikację, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które ma wyjątkową wartość dla ludzkości.

Czytaj dalej...

Realizacja Konwencji

Podstawą wszelkich działań związanych ze światowym dziedzictwem jest "Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego", przyjęta na 17 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu z 1972 roku. Tym co sprawia, że ​​pojęcie światowego dziedzictwa jest wyjątkowe to jego uniwersalne zastosowanie. Miejsca światowego dziedzictwa należą do wszystkich narodów świata, niezależnie od terytorium, na którym się znajdują.

Czytaj dalej...

Miejsca światowego dziedzictwa

Miejsca wpisane na Listę światowego dziedzictwa wyróżnia "wyjątkowa uniwersalna wartość" dla całej ludzkości. Światowe dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata.

Czytaj dalej...

System zarządzania

Każde miejsce światowego dziedzictwa powinno posiadać plan zarządzania bądź system zarządzania, który będzie instrumentem do planowania ochrony, konserwacji oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju tego miejsca.

Czytaj dalej...

Monitoring

Przystępując do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. dane państwo zobowiązuje się do identyfikacji, ochrony, konserwacji, udostępniania i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kultury i przyrody, zgodnie z zasadami sformułowanymi w dokumencie /art. 4 i 5/.

Czytaj dalej...

Kontakt

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Ośrodek ds. światowego dziedzictwa
NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

Czytaj dalej...

Aktualności

Krzemionki na Liście

2019-07-08 10:26

Z radością informujemy, że "Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego" jako 16. obiekt z Polski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa ...

XV Światowy Kongres OWHC

2019-07-08 06:28

Kolejny Światowy Kongres OWHC odbył się w Krakowie w dniach 2-5 czerwca 2019 r.

Tematyka sesji plenarnych i warsztatów w czasie 15. Kongresu OWHC: Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście – wspólna odpowiedzialność.

więcej informacji na stronie organizatora: 

Journeys

2019-07-08 06:28

Wejdź głębiej w europejską kulturę i historię i zainspiruj się do swojej następnej podróży przez miejsca światowego dziedzictwa UNESCO w Unii Europejskiej.

https://visitworldheritage.com/en/eu


...

Konferencja Odbudowa światowego dziedzictwa – wyzwania. Międzynarodowa konferencja poświęcona rekonstrukcji, 6-8 maja 2018 r.

2019-07-08 06:28

Konferencja „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się w dniach 6-8 maja br. w Warszawie, z udziałem światowej klasy ekspertów m.in. z ICOMOS, ICCROM ...

Oral Archives of the World Heritage Convention

2019-07-08 06:28

Pod przewodnictwem Canada Research Chair on Built Heritage Uniwersytetu w Montrealu międzynarodowy zespół naukowców przeprowadza wywiady z pionierami światowego dziedzictwa, aby uchwycić wspomnienia ważnych momentów w historii Konwencji UNESCO. Rozpoczęta ...

II Forum Zarządców Światowego Dziedzictwa

2019-07-08 06:28

Szanowni Państwo !

Królestwo Bahrajnu, państwo gospodarz 42. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, będzie kontynuowało "Forum Zarządców Światowego Dziedzictwa" („2nd World Heritage Site Managers’ Forum”), zainicjowane przez Polskę podczas 41. sesji ...

nowa strona Parku Mużakowskiego

2019-07-08 06:28

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o ponownym uruchomieniu strony internetowej zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Parku Mużakowskiego w Łęknicy. Modernizacja strony www była jednym z elementów realizowanego od początku 2017 ...

Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

2019-07-08 06:28

Jesteśmy od kilku dni w 2018 roku, więc Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego naprawdę się rozpoczął. 7 grudnia w Mediolanie Komisja Europejska rozpoczęła Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 (EYCH2018), patrz ...

Ochrona Zabytków - wydanie specjalne

2019-07-08 06:28

W związku z 41. sesją Komitetu Świtowego Dziedzictwa, która odbyła się w lipcu 2017 roku w Krakowie, został przygotowany polsko-angielski dodatek specjalny do Ochrony Zabytków.

Głównym założeniem dodatku, będącego rozszerzoną ...

Forum Zarządców

2019-07-08 06:28

W dniach 30 czerwca – 6 lipca, w Krakowie, po raz pierwszy w historii Konwencji Światowego Dziedzictwa odbyło się Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, będące wydarzeniem towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w ...